Вы можете самостоятельно приобрести сертификат дополнительной гарантии после регистрации продукта на ресурсе: http://indesit-service.com.ua/

=============================

 Шановний покупець!

Ви придбали Сертифікат Альтернативного Безкоштовного Сервісу (далi – AБC), який надає Вам можливість безкоштовного сервісного обслуговування строком 36 місяців від дати продажу технiки.

ТОВ «Індезіт Україна» (надалі Виконавець), з однієї сторони, тавище зазначений Власник (надалі - Замовник), діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій, керуючись нормами чинного законодавства, уклали цей Договір про наступне:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

1.1.            Предметом цього Договору є здійснення робіт з технічного обслуговування (діагностика) та надання додаткового сервісу (далі - Роботи) Товару Замовника у відповідності до змісту даного договору про надання послуг з АБС.

1.1.1        Підписуючи цей Договір, Замовник підтверджує, що отримав сертифiкат АБС, ознайомлений з договором та зобов’язується його виконувати.

1.1.2        Програма АБС дає право на обслуговування побутової техніки під товарними знаками Hotpoint, Indesit, Hotpoint-Ariston (далі - виробів) за умови повної оплати вартості даного сертифікату.

1.2.    Товар:

-                     Модель та його серійний номер заповнюється вище в даному Сертифікаті, Замовником перевірені і відповідають дійсності.

1.3.            Технічне обслуговування та надання додаткового сервісу Товару включає в себе:

-                     консультації Замовника з питань підключення та подальшої експлуатації Товару, додаткового обслуговування;

-                     безкоштовний виїзд майстра для проведення діагностики та ремонту виробу під час або по закінченню гарантійного терміну в період дії даного Сертифікату;

-                     безкоштовний ремонт Товару, включаючи безкоштовну заміни запасних частин, необхідність якого виникла під час експлуатації виробу та в період дії даного Сертифікату;

-                     ремонт несправностей техніки, що виникли внаслідок нестабільності електромереж , здійснюється одноразово в період дії даного сертифікату;

-                     доставку Товару вагою понад 5 кг до сервісних центрів для здійснення ремонту;

-                     обмін несправного товару на аналогічний якісний,якщоза висновкомСервісного центру або Виконавця, товар не підлягає ремонту та має недолік, який виник з вини виробника (продавця, виконавця). В даному виподку кошти за придбаний сертифікат не повертаються.

1.4.     Послуги не надаються у наступних випадках:

-           усунення: механічних ушкоджень Товару, пошкоджень (дефектів) Товару, викликаних використанням неякісних витратних матеріалів, порушень правил експлуатації та дефектів, які виникли в результаті дії зовнішніх факторів (пожежа, потрапляння рідини, проникнення комах тощо);

-           на витратні та комплектуючі матеріали, в т.ч. на їх заміну без оплати вартості таких матеріалів (наприклад: батареї, фільтри, електричні лампочки, шнури і блоки живлення тощо) та косметичні дефекти, що не заважають роботі техніки та не порушують її безпечне використання;

-           виріб використовується в промислових цілях, в офісах, підприємствах сфери обслуговування, місцях загального користування, громадського харчування, охорони здоров'я, освіти і т. п.;

-           інформаційні таблички, що містять ідентифікаційний та серійний номер виробу, видалені або зіпсовані;

-           дані в договорі були не правильно заповнені або мали виправлення.

  1. ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1.            Термін та умови виконання робіт

2.1.1.      Роботи можуть виконуватися у замовника або на території СЦ, якщо цього вимагає складність ремонту. У вартість сертифіката входить безкоштовний виїзд майстра на відстань 50-ти км зони від розміщення АСЦ.

2.1.2.       Термін виконання робіт з ремонту техніки, що вийшла з ладу регулюється дійсним законодавством але не має перевищувати термін у 30 календарних днів з дня доставки товару в сервісний центр, або передачі його уповноваженій Виконавцем особі. У разі, якщо виконання робіт в зазначений термін неможливе у зв’язку з відсутністю необхідних деталей, термін виконання робіт продовжується на час необхідний для поставки таких матеріалів.

2.1.3.      Безкоштовна діагностика виробу здійснюється одноразово в період з дати закінчення гарантії виробника до дати закінчення дії данного сертифікату.

2.1.4.      Роботи за цим Договором виконується на підставі заявки Замовника.

2.1.5.      Заявка приймається Виконавцем засобами телефонного зв’язку через контактний центр за номером                0 800-30-20-30.

2.1.6.      Виконавець може доручити виконання робіт третім особам, уклавши з ними відповідні угоди, без узгодження з Замовником.

2.2.            Розрахунки між сторонами.

2.2.1.      Вартість робіт за цим Договором складає чотириста сорок дев’ять гривень 00 копійок.

2.2.2.      Замовник здійснює оплату 100% вартості робіт, зазначених в пункті 1.3 даного Договору при придбанні та укладенні цього Договору, до закінчення терміну гарантії виробу, зазначеного в гарантійному талоні.

2.2.3.      У вартість робіт за цим Договором не входить вартість додаткових робіт та матеріалів, необхідних для виконання послуг з встановлення та підключення, які замовляються та оплачується Замовником згідно з тарифами Виконавця (особи ним уповноваженою) або виконуються чи надаються Замовником самостійно.

2.3.            Порядок приймання передачі робіт.

2.3.1.      Приймання-передача робіт здійснюється Замовником за відсутності претензій до робіт, по наряду-замовленню, після закінчення виконання робіт Виконавцем, про що свідчить підпис Замовника. У разі претензій до якості виконання робіт Замовник робить відмітку в наряді-замовленні.

2.4.            Інші умови.

2.4.1.      Зобов’язання Виконавця за цим договором не є гарантійними зобов’язаннями виробника чи продавця Товару та не замінюють їх.

2.4.2.      Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до закінчення строку безкоштовного обслуговування визначеного в загальних положення Сертифікату.

2.4.3.      Договір укладено із скасувальною умовою (обставиною), а саме він вважається припиненим за умови не виконання Замовником п. 2.2.2 цього Договору.

2.4.4.      Всі спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у випадку неможливості досягнення згоди в порядку передбаченому чинним законодавством.

2.4.5.      У випадку повернення Замовником Товару належної якості,ст. 9 ЗУ «Про захист прав споживачів», Виконавець повертає Замовнику вартість вказану в п. 2.2.1 цього Договору, а даний Договір припиняє свою дію. При цьому, у випадку виконання будь-яких робіт та/або послуг (в т.ч. підключення, налаштування та інше) сума сплачена по Договору поверненню не підлягає.

2.4.6.      Замовник підписуючи цей Договір, надає згоду на обробку своїх персональних даних, згідно Закону України ”Про захист персональних даних” від 01.06.2010 №2297. Виконавець може надавати доступ та передавати персональні дані Замовника третім особам не змінюючи при цьому цілі обробки, зазначені у цьому Договорі.